Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi uus hoone

  • Aadress: Lõuna 20, Pärnu
  • Arhitekt: Anu Põime (koostöös Maarja Elm, Sten Ader / SKAD Arhitektid)
  • Sisearhitekt: Anu Põime, Maarja Elm
  • Projekt: 2012-2013
  • Valminud: 2013-2014

2.koht avalikul arhitektuurikonkursil