Talumaja rekostrueerimine Muhu saarel

  • Aadress: Paenase küla
  • Arhitekt: Andres Põime
  • Sisearhitekt: Liisa Põime
  • Projekt: 2018
  • Valminud: 2020